Jak naprawić gpapi.dll błąd?

błąd gpapi.dll może być łatwo ustalony przez gpapi.dll pliku naprawy narzędzi DLL Suite:
1. Pobierz, zainstaluj i uruchom DLL Suite
2. Kliknij przycisk Skanuj by sprawdzić błędy gpapi.dll
3. Kliknij Fix ALL, aby naprawić problem, gpapi.dll


Jak pobrać plik gpapi.dll za darmo?

DLL Suite pozwala użytkownikom pobrać gpapi.dll za darmo poprzez podjęcie następujących kroków:

1. Pobierz, zainstaluj i uruchom DLL Suite
2. Kliknij przycisk Start Scan to sprawdzić gpapi.dll plik
3. Pobierz gpapi.dll za darmo z otwartej strony internetowej


Co to jest gpapi.dll?

gpapi.dll jest plik DLL, który odpowiedzialny jest za Group Policy Client API komponentów w systemach Windows, jak Windows 7 Professional Edition 64-bit. Powstał on 7/13/2009 4:38:33 PM, rozmiar jest 79872 bajtów, a jego wersja jest 6.1.7600.16385.

gpapi.dll może zostać zainfekowany przez wirusa, który rozprzestrzenia się Worm:Win32/Bagif_10090.B poprzez społecznej Cake Financial sieci pobrać i zainstalować Wizard Uninstaller malware na zagrożonych komputerach.

Po zainfekowaniu, ścieżka do pliku z gpapi.dll zostanie ponownie ustawiony jako:
C:\WINDOWS\System32\

I oprogramowanie, takie jak PC gry Battlefield 3, Web przeglądarki Android Browser 6531.22.7 lub antywirusowego Quick Heal AntiVirus Pro 2012 nie można uruchomić, wraz z komunikatem o błędzie:
gpapi.dll brakuje lub nie został znaleziony.

Po ponownym uruchomieniu komputera, będziesz otrzymywać gpapi.dll niebieski ekran śmierci (BSOD), wraz z kodem błędu zatrzymania:
0X1037417

Edytowane przez Dagny Mclachlan, Niger


DLL Suitegpapi.dll powiązanych plików:

gpapi.dll powiązanych plików