Jak naprawić fpcmbase.sys błąd?

błąd fpcmbase.sys może być łatwo ustalony przez fpcmbase.sys pliku naprawy narzędzi DLL Suite:
1. Pobierz, zainstaluj i uruchom DLL Suite
2. Kliknij przycisk Skanuj by sprawdzić błędy fpcmbase.sys
3. Kliknij Fix ALL, aby naprawić problem, fpcmbase.sys


Jak pobrać plik fpcmbase.sys za darmo?

DLL Suite pozwala użytkownikom pobrać fpcmbase.sys za darmo poprzez podjęcie następujących kroków:

1. Pobierz, zainstaluj i uruchom DLL Suite
2. Kliknij przycisk Start Scan to sprawdzić fpcmbase.sys plik
3. Pobierz fpcmbase.sys za darmo z otwartej strony internetowej


Co to jest fpcmbase.sys?

fpcmbase.sys jest plik DLL, który odpowiedzialny jest za Driver for FRITZ!Card PCMCIA komponentów w systemach Windows, jak Windows 7 Professional Edition 64-bit. Powstał on 7/13/2009 2:53:44 PM, rozmiar jest 893824 bajtów, a jego wersja jest 3.9.0.0.

fpcmbase.sys może zostać zainfekowany przez wirusa, który rozprzestrzenia się Virus:W97M/Chack.BE poprzez społecznej DontStayIn sieci pobrać i zainstalować NETGATE Registry Cleaner malware na zagrożonych komputerach.

Po zainfekowaniu, ścieżka do pliku z fpcmbase.sys zostanie ponownie ustawiony jako:
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\avmx64c.inf_amd64_neutral_8ebb15bf548db022\

I oprogramowanie, takie jak PC gry Call of Duty: Modern Warfare 2, Web przeglądarki Mozilla 1.9.0.11 lub antywirusowego Symantec Endpoint Protection nie można uruchomić, wraz z komunikatem o błędzie:
fpcmbase.sys brakuje lub nie został znaleziony.

Po ponownym uruchomieniu komputera, będziesz otrzymywać fpcmbase.sys niebieski ekran śmierci (BSOD), wraz z kodem błędu zatrzymania:
0X4790670

Edytowane przez Clifford Coull, Panama


DLL Suitefpcmbase.sys powiązanych plików:

fpcmbase.sys powiązanych plików